Poniższy dokument zawiera Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

Korzystanie z Bloga (crispygracie.com), Serwisu (platformy e-lerningowej https://fotografia-kulinarna-crispygracie.elms.pl/), Fanpagea (Grace Lesniak Food / Photography) na Facebooku, profilu (@crispygracie) na Instagramie oznacza akceptację niniejszych warunków Polityki prywatności i Polityki Cookies.

Zachęcam Cię do zapoznania się z niniejszym dokumentem, by dowiedzieć się wiele ważnych informacji dotyczących zarządzania i przechowywania twoich danych osobowych, które przekazujesz w trakcie korzystania z Serwisu, Bloga i Newslettera.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grażyna Leśniak, 1100 Farmington Dr Vacaville, kod pocztowy 95687.

Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych i wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości z zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności, Plików Cookies i Newslettera możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres email: grace@crispygracie.com.

Admistrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale może skutkować nie wykonaniem usługi lub podjęcia działań związanych z ich podaniem ze strony Administratora.

Przetwarzanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży. Przetwarzanie takich danych jak: adres e-mail jest niezbędne abyśmy mogli skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie zawartej umowy i dostarczyć zamówiony towar.

Dane Użykownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państ trzecich np. Stany Zjednoczone (Facebook, Google).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1) korzystanie z usługi Newsletter. Dane, które użytkownik poda w formularzu zapisu (email i ewentualnie imię) będę wykorzystane do przesłania mu newslettera. Dane te będę przetwarzane jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas zapisu. Bez podania adresu email niemożliwe będzie otrzymywanie newslettera oraz nie dojdzie do zapisania Użytkownika na listę subskrybentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2) wykorzystywanie cookies na stronie w celu dostosowywania treści sron internetowych do potrzeb użytkownika w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) obsługa Fanpage Grace Lesniak Food / Photography na Facebooku i interakcja z użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) obsługa profilu na Instagramie pod nazwą Crispygracie i interakcja z użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5) obsługa kanału na You Tube pod nazwą Grace Lesniak (adres https://www.youtube.com/channel/UCpv9paKS–pcNaKaTHU0fjw)  i interakcja z użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6) kontakt e-mailowy w ramach aktywności związanych z realizacją usług, rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7) marketing bezpośredni kierowany do Użykownika własnych produktów i usług lub polecanych produktów osób trzecich w ramach Newslettera jak i za pomocą platformy e-learningowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8) tworzenie ewidencji wymaganych przez RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO albo art. 6 ust. 1. c RODO.

9) w celu zawarcia umowy sprzedaży i realizacji usług na platfomie e-learningowej – dane osobowe będą podane w trakcie składania zamówienia w fomularzu zakupowym jak i trakcie resjestracji Użytkownika na platformie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przetwarzania danych

 Dane Użytkownika będę przechowywane przez Administratora:

– przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów,

– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania rezygnacji przez Użytkownika z poszczególnych usług np. wypisanie się z Newslettera,

– do czasu skutecznego wzniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wykorzystywanych do celów marketingowych,

– do jednego roku dla Użytkownika, który nie czytaja emaili po zapisaniu się do Newslettera. Niekatywny subskrybent zostaje usunięty z listy po 1 roku,

– do czasu zdeaktualizowania się danych np. w celach analitycznych.

Użytkownik może żądać usunięcia korespondencji z Administratorem jeśli podlegała archiwizacji. Administrator może nie usunąć archiwizowanej korespondecji na prośbę Użytkownika w przypadku, gdy archiwizacja może posłużyć w celu obrony przed dochodzeniem rozszczeń ze strony Użytkownika.

Uprawnienia Użytkownika

Przetwarzane i przechowywane są minimalne, niezbędne ilości danych i tylko te, które poda Użytkownik. W pewnych sytuacjach dane zbieranie są automatycznie np. pliki cookies.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeśli uzna, że przetwarzane dane są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Użytkownik może poprosić o zmianię, przeniesienie, sprostowanie, usnięcie, ograniczenie przetwarzania i wgląd do swoich danych osobowyc. Należy się wtedy skontaktować z Administratorem grace@crispygracie.com.

Z przepisami dotyczącymi uprawnień Użytkownika jak i ich realizacją można się zapoznać w art. 16 – 21 RODO.

Odbiorcy

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika:

1) MaileLite – system mailingowy do prowadzenia Newslettera.

2) The Camels – hosting – przechowywanie danych osobowych na serwerze.

3) Google LLC – usługi Google w tym poczta email.

4) MailerLite – tworzenie stron lądowania i zbieranie leadów.

5) Stripe i banki – systemy płatności.

6) WebToLearn – system obsługi platformy e-lerningowej.

Powyższe podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Profilowanie

Profilowanie to proces, w którym wykorzystuje się dane osobowe gromadzone przez Administratora do celów marketingowych lub na potrzeby personalizacji komunikatów wysłanych do Użytkowników.

Administrator dokłada wszelkich starań, by profilowanie danych nie wpływało na naruszenie praw Użytkownika.

Każdy Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec profilowania i tym samym nie zostać nim objętym.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każdy zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce inernetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użykownik. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Polityka Plików Cookies

Co to są pliki cookies

Pliki cookies nazywa się także ciasteczkami. To pliki tekstowe zawierające dane np. numer IP Użytkownika wymienianie pomiędzy przeglądaną stroną, a przeglądarką Użytkownika. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu Użytkownika.  

Pliki cookies mogą pochodzić ze strony internetowej Administratora oraz podmiotów trzecich.

Do jakich celów są wykorzystywane pliki cookies

Piliki cookies służą do poznania preferencji Użytkownika, zbierania informacji na temat działań Użytkownika na stronie, rozpania urządzenia Użytkownika, konfiguracji i poprawnego dzialania strony, weryfikacji autentyczności strony.

Jakiego rodzaju pliki są gramadzone

– cookies tymczasowe ( session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki, Strony.  Zostają one wykasowane po opuszczeniu Strony lub przeglądarki

– cookies stałe (persistent cookie) – pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas zapisany w plikach lub do momentu wykasowania ich przez Użytkownika.

–  niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług na Stronie.

cookies zewnętrzne (podmiotów trzecich):

Facebook Ads i Piksel Facebooka stosowane w celach marketingowych np. do tworzenia reklam. Pozyskiwane dane są anonimowe. Polityki Prywatności Facebook.

Google Analytics do zbierania danych i statystyk o zachowaniu się Użytkownika na Stronie Polityka prywatności Google.

You Tube do prezentowania Użytkownikowi na Stronie treści multimedialnych.  Polityka prywatności Google.

Jak można je wyłączyć

Aby zablokować ciasteczka cookies należy wejść w Ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może powodować nieprawidłowe działanie stron internetowych.

Jeśli nie możesz znaleźć ustawień plików cookies to skorzystaj z sekcji pomocy danej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania do przepisów prawa oraz wzmocnienia ochrony danych osobowych.

Data publikacji: 07.04.2021

Aktualizacja 28.05.2023